Chúng tôi
cung cấp.

evo820 cung cấp nhiều dịch vụ và tài nguyên tư vấn Tuân thủ Quy định của FDA để giúp mọi công ty và tổ chức đạt được mục tiêu một cách hiệu quả và hiệu quả.evo820 là Chất lượng và Tuân thủ được định nghĩa. Chúng tôi cung cấp kiến ​​thức chuyên môn để đạt được Giấy phép FDA Hoa Kỳ 510 (k) cho các công ty muốn phân phối thiết bị y tế tại Hoa Kỳ

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình phát triển Hệ thống chất lượng (QS) phù hợp với Tiêu đề 21 CFR 820 của FDA để hướng dẫn các công ty về Thực hành Sản xuất Tốt hiện hành của FDA và cung cấp đoạn giới thiệu về cách cài đặt Đào tạo Hệ thống Chất lượng và quản lý tài liệu.

evo820 Kiểm tra hệ thống chất lượng của bạn để đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị cho Kiểm tra FDA và có tất cả các tài liệu của bạn theo thứ tự.

Khi FDA thông báo rằng một thanh tra của FDA sẽ đến, chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để chuẩn bị cho Kiểm tra FDA.

Kiểm tra của FDA dẫn đến 483s hoặc thư Cảnh báo, evo820 sẽ hỗ trợ đưa ra phản hồi thích hợp cho FDA và đáp ứng các chỉnh sửa theo yêu cầu của họ từ Kiểm toán FDA

evo820 sát cánh với các thành viên của họ để đảm bảo thành công trong việc tuân thủ các yêu cầu của FDA.


Dịch vụ.