Who Is evo820?

FDA regulatory experts launch international consulting firm to help medical device manufacturers stay compliant.

Led by a respected and highly knowledgeable industry professional, evo820 takes the headache and confusion out of the FDA’s 21 CFR 820 guidance and 510(k) Submissions.

Tim Torbenson.

PRESIDENT

Tim có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế, vật liệu, quản lý và các vấn đề quy định trong suốt 45 năm. Tim đã tham gia vào việc phát triển 9 hệ thống thiết bị y tế thông qua thiết kế, sản xuất và các quy trình quản lý của chúng. Ông đã có kinh nghiệm và tham gia vào 9 cuộc kiểm toán của FDA với khách hàng và mang kinh nghiệm về quy định của mình từ Attachments International, Phòng thí nghiệm Nha khoa Glidewell và gần đây nhất là Hệ thống Nha khoa Tích hợp (MegaGen).

Van Bui.

PROJECT MANAGER

Vân có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý và Đảm bảo Chất lượng cùng với 10 năm kinh nghiệm trong ngành nha khoa. Cô ấy chuyên về Hệ thống chất lượng FDA, đào tạo khách hàng, chăm sóc khách hàng và công nghệ kỹ thuật số, Vân làm việc chặt chẽ với các phòng thí nghiệm nha khoa và các nhà sản xuất về Các vấn đề của FDA.

Na Zhang.

PROJECT MANAGER

Na Zhang, was born in Shenyang, Liaoning, China. Na achieved her B.S degree of Chemistry at University of Technology and Science of China, one of the top colleges in China. After graduating she came to US and joined the school of University of North Carolina at Chapel Hill under a full scholarship. There she achieved her doctorate degree in chemistry. She started her career as a research scientist at Den Mat holdings, focusing her research on new dental material development and 510(k) clearance. She pursued her career further in dietary and pharmaceutical industry as a quality control lab supervisor and later validation manger. She has more than 8 years’ experience of working in FDA regulated industry, focused in quality manage system.

Call us at.

1-(844)-438-6820